ทดสอบของบิว

Created 7 months ago    
Total Attempts
7
Highest Score
100 %
Average Score
71.4 %

Average Duration

9.9 Seconds
Scores
90 - 100%
80 - 89%
70 - 79%
50 - 69%
0 - 49%
Durations
0.9 - 1 mins
0.7 - 0.8 mins
0.5 - 0.6 mins
< 0.5 mins

1MPC12

Description

1 questions in 1 minutes

กินขี้

Contributor

Pataratorn Jitwang
@